Loading...

Yayla Turizm


Yayla Turizm

 

Yayla Turizmi 


Giresun'un güneyini kuşatan dağlar,kuzeye ve güneye doğru alçalarak belirli yerlerde düzlükler oluştururlar. 1750-2200 metre yükseklikteki bu düzlüklerde pek çok yayla mevcuttur.

Tarihsel gelişimi içinde yaylacılık Giresun'da yatay bir hareketlilik olarak tanımlanabilir. Yaylacılık ilin hemen hemen tüm köylerinde görülür ve ekonomik nedenlerle yapılır. Yaylalara Mayıs ayının ortalarında çıkılmaya başlanır.Eylül ayının sonuna kadar yaylalarda kalan yaz boyunca elde ettikleri yağ,peynir ve ot balyalan ile köylerine dönerler.

Yaylacılığın bir diğer amacı da sayfiye olarak kullanılmasıdır.Giresun'da yaylaların şehir merkezine yaklaşık 45-60 km. uzaklıkta olması,temiz hava,sağlıklı besinler,çam ormanları,yeşillikler ve çayırların çok cazip bir peyzaj sergilemesi yaylalara olan talebi artırmaktadır.Esasen Doğu Karadeniz bölgesinde yaz mevsiminin kısa sürmesi de talebi deniz turizminden yayla turizmine doğru kaydırmaktadır.

Yayla Şenliklerinin Doğuşu:Yayla Şenliklerinin temelinde Doğu Karadeniz Bölgesinde yaygın bir gelenek olan "Ötçu Göçü" yatmaktadır.Mısırların 20-30 cm. büyüdüğü zamanlarda aralarında sık biten kısımların aralan 30-40 cm. açılacak şekilde sökülmesine "Sık kazma",dibindeki otları ikinci kez temizlemeye "ot biçme" ve fındık bahçelerindeki otları tırpan veya oraklarla biçmeye de "ot biçme" denilmektedir.Bu işlerden iyice yorulan ve işleri biten köylülerin yorgunluklarını atmak ve eğlenmek için genellikle temmuz ayında yaylalara yaptıkları toplu gezi ve ziyaretlerine "Otçu Göçü" denir. Zaman olarak mısır otunun alınması ile fındık toplamaya başlanması arasındaki 15-20 günlük boşluktur.Genellikle Perşembe ve Cuma günü yaylaya götürülecek yiyecekler ve giyecekler paketi enir,yola çıkılır. Geçmişin getirdiği örf adet gereği,yolculuk sırasında pınar başlarında oturulur,yemekler yenir,türküler söylenir,horon tepilir.

Bu güzel geleneklerin kaybolmaya yüz tuttuğunun sezinlenmesi üzerine eski günlerin tekrar yaşanması amacıyla Yayla Şenlikleri düzenlenmeye başlanmış ve büyük ilgi görmüştür.Böylece yayla şenlikleri kültürel etkinliklerin yaşatılması için her yıl düzenlenmektedir.

Giresun'da Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya Yaylaları Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi olarak ilan edilmiş olan yaylalarımızdır. • Kümbet Yaylası

 • Bektaş Yaylası ve Şenlikleri

 • Yavuz Kemal Beldesi (Kulakkaya Yaylası)

 • Melikli Obası Yaylası

 • Tamdere Yaylası

 • Tamzara Yaylası

 • Kulakkaya Yaylası

 • Sis Dağı Yaylası

 • Paşakonağı Yaylası

 • Çakrak Yaylası

 • Anastos Yaylası

 • Dokuzgöz Yaylası


Örnek Sokak 1a, 12345 Örnekşehir
+90 1234567890