Loading...

El Sanatlari


El Sanatlari

El Sanatları

İl de ekonomik gelişmeye ve büyük orandaki göçe koşut olarak, geleneksel el sanatları da ortadan kalkmaya yüz tutmuştur. Alucra yöresinde Palaz kilim dokumacılığı yer yer sürdürüyorlarsa da, pek yaygın değildir. Öte yandan Tamzara dokumacılığı ile adlandırılan dokumalarda Pazar için üretime yöneldiğinden eski biçimlerini yitirmiştir. Ayni dönemde geniş bir üretim alanı olan bakır işçiliği de hemen tümüyle ortadan kalkmıştır. Eynesil ve Ören'de "Dastar" denilen kilimlerin dokumacılığı yaygındır, dar tezgahlarda iki parça olarak dokunan kilimler yan yana getirilip dikilir. Bunlar genellikle 1.20x2.48 metre ölçülerindedir. Düz, yatık,çizgili, yol yol kareli yada soyut desenli olanları vardır. Al renginin değişik tonları yanında da siyah kullanılır. Bu renklendirme kilimlere ayrı bir canlılık ve görünüm kazandırır. Alucra'nın Ak çiçek, Kara dikmen, Usluca, Yenice Köyü, İngölü ve Boyluca Köylerinde kilim, cecim(Cicim) dokumacılığı yaygındır. Bunlarda "Tahtalı" dene , düz çizgili desenler egemendir. Kıldan dokunan cecimler eskiden ev içini bölmede kullanılırdı. Usluca ve Boyluca Köylerinde dokunan heybe boncuklu Damat ve azık torbalan Karadeniz yöresinde ünlüdür. Bu torbalar el çantası büyüklüğündedir. Dikey olarak yünden dokunur torbanın çevresine iki sıra düğme dikilir dikey olarak ortasından bir sıra , yatay olarak ta, ikişer sıra düğme ile torbanın yüzeyi bölümlenir. Bölümlerin arasına püsküller dikilerek, yüzey büyük ölçüde kaplanır. Püsküller kırmızı yeşil yünden yapılır, aralarına mavi boncuk dikilir. Uçlarına da çeşitli renklerde oya boncukları geçirilir. Torbanın askılıkla birleştiği yerlere birer tane dış bölümüne de bir sıra püskül dikilir. Askılık ta yünden dokunur. Çeşitli desenlerle bezenir. Sembolik olarak çeyizlerde bulunan Giresun işi bakır ibrik ve güğümlerde eski el sanatlarındandır. Konik yapılı ibriklerin gövdesi dövme bakırdandır. Tutacak ve kopacak bölümleri de pirinçten yapılarak gövdeye eklenmiştir. Bu sanat başta plastik ve metal kapların yaygınlaşması, ustaların il dışına göçmeleri ile hemen hemen ortadan kalkmıştır. Ayrıca, Görele'de eskiden köylerde bulunan tezgahlarda şayak ve şal cinsi kumaşlar dokunurken, bu gün önemini yitirmiş bulunmaktadır. Görele'deki eski bir el sanatı da şimşir kaşık yapımı olup, halen sürdürülmektedir. Ayrıca İl 'de azda olsa sepet ve hasır örmeciliği yapılmaktadır.


Örnek Sokak 1a, 12345 Örnekşehir
+90 1234567890