Loading...

Camoluk


Camoluk

TARİHİ

Çamoluk 1990 yılında ilçe olmuş, bu zamana kadar nahiye statüsünde idi. Bölge halkı 15.07.1990 tarihinde yapılan referandumla Giresun iline bağlı kalmayı tercih etti.

İlçe 1514 yılındaki Çaldıran Savaşından sonra kesin olarak Osmanlı Devleti sınırları içine katıldı.

COĞRAFYA

İlçenin 600 km2 yüzölçümü vardır. Kelkit ırmağı kenarında kurulmuş olan ilçe Sebinkarahisar ve Alucra ilçeleri ile Sivas, Erzincan ve Gümüşhane ileri sınırları ile çevrilidir.

İlçe 6 mahalle ve 29 adet köy yerleşimi bulunmakta, 1997 nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfus 10.784, İlçe merkezinin nüfusu ise 2000 civarında olup, yapılan araştırmalar sonucu ilçeden büyük göç olayının yaşandığını ortaya çıkmış.

 

EKONOMİ

Gölova yolu hariç İlçeyi diğer bölgelere bağlayan yollar dahil tüm köy yolları sitabilzedir. Çamoluk ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup tarım ürünü olarak buğday başı çekmektedir.

TURİZM

 

İlçede Turizm çok gelişmemiş olup ekonomiye bir katkısı yoktur. Daha çok iç turizm hakimdir.

YAYLACILIK

İlçede yaylacılık yaygın olup, Hayvanlarını otlatmak için yöre halkı yaylaya çıkmakta dir.

 

ÖRF VE ADETLER

İlçe Örf ve Adet bakımından sahil ile benzerlik göstermeyip, daha çok doğu anadolu kültürü hakimdir. Bölge halkı eski kültürünü yavaş yavaş yitirmekte, Çok meşhur olan El sanatları arsında olan Palaza, Dokuma Çanta ve Heybe kaybolmaya başlamıştır.

Şeyh Mahmut Çağırtan Şenliği, Temmuzun 2. haftası (Cuma, Cumartesi) Çamoluk'da yapılmakta.

Çamoluk Bal Şenliği, 30 Eylül Çamoluk'da yapılmakta.
Örnek Sokak 1a, 12345 Örnekşehir
+90 1234567890