Loading...

Canakci


Canakci

 

TARİHİ

Çanakçı'nın yerleşim yeri olarak kullanılması M.Ö.1500 yıllarına kadar uzanmakta olup, Bölgede bulunulan kalıntılar Cenevizlilerin eski tarihlerden beri yaşadıklarını göstermektedir.

Bölge 1461 yılında Osmanlı Devleti himayesine girmiş. Görele ilçesinin kurulması ile Çanakcı bu ilçeye bağlanmış. 1916 yılında Bölge ile beraber ilçede Rus işgali altında kalmış. 13 Şubat 1918 tarihinde Bölge ile birlikte işgalden kurtulmuş.

1960 yılında Görele ilçesine bağlı bir bucak olmuş ve 1991 yılın da ise ilçe olmuş. Adını, bölgede yapılan ağaç çanak ustalarından aldığı söylenmekte. Çanak ustasının bulunduğu yer anlamında.

COĞRAFYA

Denizden 17 kilometre içerde bulunan ilçenin Giresun iline uzaklığı 78 km dir.Yükseklik 150 m'dir, İlçe merkezinden geçen Çanakçı Deresinin iki yakasına kurulmuştur. İlçe, Trabzon il, Doğankent, Tirebolu ve Görele ilçe sınırları ile çevrilidir.

Yeryüzü şekilleri tipik Karadeniz yöresini andırmakta olup, Orman ve fundalık ile kaplıdır. Yer yer çayır ve meralar da bulunmakta.

İlçede 6 mahal, 12 köy ve birde Karabörk beldesi bulunmakta. 1997 nüfus sayımı sonuçlarına göre, ilçe merkezinde 4.011, Karabörk beldesinde 1.586 ve köylerde de 5246 olmak üzere toplam 10.843 kişi yaşamaktadır. Karadeniz in diğer yörelerinde olduğu gibi, başka bölgelere göç dolaysıyla çok fazla nüfus azalması görülmekte.

EKONOMİ

İlçeyi Görele ye bağlayan yol asfalt olup tüm köy yolları sıtabilizedir. Bölgenin büyük bir kısmında fındık, çay, sebze ve meyve yetiştirilmekte olup yer yer seralara rastlanmakta. Son zamanlarda kivi'de yetiştirilmeye başlanmış.

Ayrıca bölgede büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği yanında, tatlı su balıkçılığı da yapılmakta. Fazla ticari olmasa da kümes hayvanları yetiştirilmekte ve arıcılık yapılmakta.

Devlet kuruluşları ilçede yeni yeni açılmakta.  

TURİZM

İlçede Turizm çok gelişmemiş olup ekonomiye bir katkısı yoktur. Daha çok iç turizm hakimdir.

YAYLACILIK

İlçede yaylacılık yaygın olup, Hayvanlarını otlatmak için yöre halkı yaylaya çıkmakta dir.

ÖRF VE ADETLER

İlçe Örf ve Adet bakımından Görele ilçesine benzerlik göstermekte olup, Geleneksel giysiler halk tarafından özel günlerde giyilmekte. Ağaç oymacılığı devam ediyor. Eski geleneklere göre yaylacılık ve yayla şenlikleri sürdürülmektedir.Örnek Sokak 1a, 12345 Örnekşehir
+90 1234567890